Kokra

Kokra je prava alpska reka, ki izvira v treh krakih pod Virnikovim Grintavcem na višini med 1100 in 1300 m. V Spodnjem Jezerskem se združi z Jezernico, ki priteče iz Planšarskega jezera. Do Preddvora teče po ozki dolini, ko priteče na Kranjsko ravan pa se ji strmec zmanjša. Pod naseljem Visoko se vreže v konglomeratne sklade in v Kranju tvori že pravi kanjon. V Savo se izliva po 33 km toka in se spusti za skoraj 950 m nadmorske višine. Do Preddvora ima Kokra izrazito hudourniški značaj, pa tudi v Kranju so ogromne razlike v pretoku – minimalni je 1 kubični meter na sekundo, srednji je 7 kubičnih metrov na sekundo, maksimalni pretok pa je bil kar 222 kubičnih metrov na sekundo! Pomembnejše pritoke, razen Jezernice, dobiva z desne, izpod Storžiškega pogorja. Dolvodno si za Jezernico sledijo Reka, Koritnica, Vobnica, Čemšenik, Bistrica – iztok iz Črnjave, Belca in največji pritok Rupovščica. Vsi pritoki, razen dela Rupovščice, so gojitveni.

Lovni revir sega od Kranja do Jezerskega, vključno s Planšarskim jezerom. Revir Kokra sega od Kranja do kmetije Povšnar, revir Kokra – pritoki pa od kmetije Povšnar navzgor.

Ribe in način ribolova v Kokri. V spodnjem toku reke, nekako do betonskega jezu pri Oljarici v kraju Britof, živijo lipani, potočnice, šarenke in kleni, navzgor od Britofa se kleni ne pojavljajo, lipana pa zasledimo do jezu v Preddvoru. Gorvodno od Preddovra vedno bolj prevladuje avtohtona potočnica. Ribolov je dovoljen le z muharjenjem. 

 • muharjenje
 • prednost poznavanja vode
 • RAZGIBAN TEREN

Pravila

V revirju Kokra je dovoljeno le muharjenje z brezzalustnikom ali s stisnjeno zalustjo.

 • Dovoljeno je le muharjenje z enim priborom in eno umetno muho
 • Obvezna uporaba brazzalustnika
 • Ribolov v vseh pritokih reke razen Rupovščice je prepovedan
 • Lov z mostov in pregrad je prepovedan
 • Shranjevanje živih rib je prepovedano

Ribje Vrste

Najmanjše dolžine in varstvene dobe lovnih rib

ŠARENKA
 • Najmanjša dolžina : 25 cm
 • Varstvena doba : 01.12 – 28.02
POTOČNA POSTRV IN KRIŽANKE
 • Najmanjša dolžina : 25 cm
 • Varstvena doba : 01.10 – 28.02
lipan
 • Najmanjša dolžina : 33 cm
 • Varstvena doba : 01.10 – 15.05
KLEN
 • Najmanjša dolžina : 30 cm
 • Varstvena doba : 01.05 – 30.06