Domov

KOKRA S PRITOKI

Kokra je prava alpska reka, ki izvira v treh krakih pod Virnikovim Grintavcem na višini med 1100 in 1300 m. V Spodnjem Jezerskem se združi z Jezernico, ki priteče iz Planšarskega jezera. Do Preddvora teče po ozki dolini, ko priteče na Kranjsko ravan pa se ji strmec zmanjša. Pod naseljem Visoko se vreže v konglomeratne sklade in v Kranju tvori že pravi kanjon. V Savo se izliva po 33 km toka in se spusti za skoraj 950 m nadmorske višine.

Do Preddvora ima Kokra izrazito hudourniški značaj, pa tudi v Kranju so ogromne razlike v pretoku – minimalni je 1 kubični meter na sekundo, srednji je 7 kubičnih metrov na sekundo, maksimalni pretok pa je bil kar 222 kubičnih metrov na sekundo! Pomembnejše pritoke, razen Jezernice, dobiva z desne, izpod Storžiškega pogorja. Dolvodno si za Jezernico sledijo Reka, Koritnica, Vobnica, Čemšenik, Bistrica – iztok iz Črnjave, Belca in največji pritok Rupovščica. Vsi pritoki, razen dela Rupovščice, so gojitveni. Lovni revir sega od Kranja do Jezerskega, vključno s Planšarskim jezerom. Revir Kokra sega od Kranja do kmetije Povšnar, revir Kokra – pritoki pa od kmetije Povšnar navzgor.

Ribe in način ribolova v Kokri
. V spodnjem toku reke, nekako do betonskega jezu pri Oljarici v kraju Britof, živijo lipani, potočnice, šarenke in kleni, navzgor od Britofa se kleni ne pojavljajo, lipana pa zasledimo do jezu v Preddvoru. Gorvodno od Preddovra vedno bolj prevladuje avtohtona potočnica. Ribolov je dovoljen le z muharjenjem. 

 

  • muharjenje

NAKUP DOVOLILNICE

RIBE V REVIRJU - KOKRA S PRITOKI

Lipan "thymallus thymallus"
  • varstvena doba : 1.12 do 15.5
  • lovna mera : 33 cm
Potočna postrv "salmo trutta fario"
  • varstvena doba : 1.10 do 28.2
  • lovna mera : 25 cm
Šarenka "oncorhynchus mykiss"
  • varstvena doba : 1.12 do 28.2
  • lovna mera : 25 cm
Klen "squalius cephalus"
  • varstvena doba : 1.5 do 30.6
  • lovna mera : 30 cm