Domov

SAVA CIPRINIDNO-SALMONIDNI REVIR

Od mostu pri tovarni Planika do jezera je vmesni del, kjer se voda že nekoliko umiri in je zelo bogata z belo ribo, predvsem s podustjo in klenom. Ribolov si tu lahko privoščite tudi na urejeni tekmovalni trasi. Tu se najpogosteje lovi podusti s talnim ribolovom ali s plovcem. Jezero se prične takoj za slikovitim kanjonom, ki je dolg okoli 2 km in je že sam po sebi lepa atrakcija in je dostopen samo s čolnom. Jezero daje preživetje številnim roparicam, kot so ščuka, som in smuč, ki ob obilici hrane zrasejo do zavidljivih velikosti. Prav tako pa se na vijačenje lahko ujame velika šarenka ali potočna postrv.

Ribolov na Savi je tako zelo raznolik, saj obsega muharjenje, vijačenje, talni ribolov in ribolov s čolna, ujamete pa lahko tudi ribo vaših sanj. Dolžina revirja je 10 km, vodna površina 119,8 ha, vrsta vode je mešana salmonidno ciprinidna. Najpogostejše vrste rib so potočna postrv, šarenka, lipan, klen, podust, ščuka, linj, ostriž, krap, smuč, sulec, rdečeperka, rdečeoka, mrena in som.

 • krapolov
 • vijačenje
 • beličarjenje
 • muharjenje

NAKUP DOVOLILNICE

RIBE V CIPRINIDNO-SALMONIDNEM REVIRJU

Šarenka "oncorhynchus mykiss"
 • varstvena doba : 1.12 do 28.2
 • lovna mera : 25 cm
Krap "cyprinus carpio"
 • varstvena doba : 1.6 do 30.6
 • lovna mera : 20 cm
Ščuka "esox lucius"
 • varstvena doba : 1.2 do 30.4
 • lovna mera : 50 cm
Smuč "sander lucioperca"
 • varstvena doba : 1.3 do 31.5
 • lovna mera : 50 cm
Klen "squalius cephalus"
 • varstvena doba : 1.5 do 30.6
 • lovna mera : 30 cm
Som "siluris glanis"
 • varstvena doba : 1.5 do 30.6
 • lovna mera : 60 cm
Podust "chondrostoma nasus"
 • varstvena doba : 1.3 do 31.5
 • lovna mera : 35 cm
Amur "ctenopharyngodon idella"
 • ni varstvene dobe
 • ni najmanjše lovne mere
Rdečeoka "rutilus rutilus"
 • varstvena doba : 1.4 do 30.6
 • ni najmanjše lovne mere
Linj "tinca tinca"
 • varstvena doba : 1.5 do 30.6
 • lovna mera : 30 cm
Sulec "hucho hucho"
Mrena "barbus barbus"
 • varstvena doba : 1.5 do 30.6
 • lovna mera : 30 cm
Lipan "thymallus thymallus"
 • varstvena doba : 1.12 do 15.5
 • lovna mera : 33 cm
Navadni ostriž "perca fluviatilis"
 • varstvena doba : 1.3 do 31.5
 • ni najmanjše lovne mere