SAVA MUHARSKI REVIR

Ribolovno območje: od Majdičevega jezu do ožjega mostu pri tovarni Planika, ter reka Kokra od HE Standard do sotočja s Savo.

Prepovedan ribolov v označenih drstiščih (do 30.6.): Zgornji del zadrževalnika Majdičev log (“bazenček”). Drstišče na Kokri. Vsa drstišča so označena s tablami.

Ribič, ki na nekem mestu opazi znamenja drsti, je dolžan zapustiti to ribolovno mesto, da ne vznemirja drsteče ribe ali poškoduje ikre, ne glede na to, ali je drstišče označeno ali ne. Prepovedan ribolov v umetnih ribjih prehodih in umetnih drstiščih.

 • LAHEK DOSTOP
 • RAZGIBAN TEREN
 • DOBER RIBOLOV

Pravila

Dovoljeno je muharjenje in vijačenje z umetno muho. Dovoljena je uporaba indikatorja prijema ter dodatne obtežitve v obliki kroglice do 5mm. Uporaba vodne kroglice je dovoljena.

V muharskem revirju, razen v bazenčku (med pregrado pri Tekstilindusu in pregrado prodnega zadrževalnika Majdičev log), je dovoljena uporaba muharskih plovnih pripomočkov kot so belly boat in pontoon boat. Uporaba klasičnega čolna in motornega pogona ni dovoljena. V bazenčku (med pregrado pri Tekstilindusu in pregrado prodnega zadrževalnika Majdičev log), je obvezen uplen merske šarenke v lovni dobi.

Ribolov lipana je dovoljen izključno s tehniko muharjenja z enim trnkom, enojčkom brez zalusti.

 • Dovoljene vabe potezanka, umetna muha
 • Vrsta ribolova muharjenje, vijačenje
 • Dovoljen uplen: (Upoštevajte min. dolžino in lovno dobo! Po doseženem uplenu zaključite z ribolovom!) 3 salmonidi od tega do 2 lipana ali 1x (som ali ščuka ali smuč ali linj). 1 kos salmonida šteje za 2 belici (klen, podust, mrena), od tega maksimalno 5 klenov ali podusti in maksimalno 2 mreni.
 • Lov z mostov in pregrad je prepovedan
 • Prepovedan ribolov v umetnih ribjih prehodih
 • Shranjevanje živih rib je prepovedano

Ribje Vrste

Najmanjše dolžine in varstvene dobe lovnih rib

ŠARENKA
 • Najmanjša dolžina : 25 cm
 • Varstvena doba : 01.12 – 28.02
POTOČNA POSTRV
 • Najmanjša dolžina : 25 cm
 • Varstvena doba : 01.10 – 28.02
lipan
 • Najmanjša dolžina : 30 cm
 • Varstvena doba : 01.12 – 15.05
podust
 • Najmanjša dolžina : 35 cm
 • Varstvena doba : 01.03 – 31.05
klen
 • Najmanjša dolžina : 30 cm
 • Varstvena doba : 01.05 – 30.06
mrena
 • Najmanjša dolžina : 30 cm
 • Varstvena doba : 01.05 – 30.06