Zbiljsko Jezero

Po hidro centrali Mavčiče se tok Save ponovno nekoliko okrepi, vendar ga kmalu zaustavi drugo akumulacijsko jezero – Zbiljsko jezero. Jezero je še posebej v poletnih mesecih tudi lep turistični kraj, kjer je na levem bregu kamp Dragočajna, na desni pa Čolnarna Zbilje s spremljajočimi turističnimi objekti. Revir je znan predvsem po lovu ščuk, saj so bili tu ujeti rekordni primerki. Ugodno na ščuko vpliva predvsem travinje v vodi, saj nudi dobre pogoje za drst. Prav tako pa boste v jezeru lahko lovili krape, podusti in velike postrvi.

Dolžina revirja je 7 km, površina 69 ha, vrsta vode je mešana salmonidno ciprinidna. Najpogostejše vrste rib so šarenka, klen, krap, podust, ščuka, rdečeperka in rdečeoka.

 • turistična destinacija
 • LAHEK DOSTOP
 • parkiranje

Pravila

Dovoljen način ribolova na salmonide je vijačenje in muharjenje. Dovoljene vabe za lov salmonidov so umetne muhe, blestivke, tvisterji, in voblerji. Lov ciprinidov izvajamo z beličarjenjem ali talnim ribolovom. Skupna količina vabe za privabljanje ne sme presegati 5 kg na ribolovni dan ali noč, od te pa je lahko največ 1 kg živalskega izvora Pri lovu z umetno muho se lahko lovi s pomočjo vodne kroglice.
Lov krapa in amurja je dovoljen na dva ribolovna pribora (dve palici), kjer je vaba montirana na las pred trnkom (boili sistem).

Nad Smledniškim mostom je dovoljen le talni ribolov, vijačenje, muharjenje in lov na vleko s čolna. Uporaba plovca za vse vrste rib v tem delu je prepovedana. Ribe roparice (som, smuča, ščuko, ostriža,…) se lahko lovi le na ribolovno dovolilnico za salmonide.
Lov s čolna je dovoljen. Od žične vrvi nad zajezitvijo HE Medvode do pregrade HE Medvode je ribolov s čolna zaradi varnosti prepovedan.

 • Vijačenje, beličarjenje, muharjene, krapolov
 • Dovoljena ena ribiška palica,
 • Krapolov dovoljen z dvema palicama s sistemom na las
 • Ribolov iz čolna dovoljen razen kjer je določeno drugače
 • Lov z mostov in pregrad je prepovedan
 • Shranjevanje živih rib je prepovedano
 • Ribolov z živimi vabami prepovedan
 • Od žične vrvi do pregrade HE ribolov iz čolna prepovedan

Ribje Vrste

Najmanjše dolžine in varstvene dobe lovnih rib

Ščuka
 • Najmanjša dolžina : 50 cm
 • Varstvena doba : 01.02 – 30.04
smuč
 • Najmanjša dolžina : 50 cm
 • Varstvena doba : 01.03 – 31.05
krap
 • Najmanjša dolžina : 20 cm
 • Varstvena doba : 01.06 – 30.06
ŠARENKA
 • Najmanjša dolžina : 25 cm
 • Varstvena doba : 01.12 – 28.02
POTOČNA POSTRV IN KRIŽANKE
 • Najmanjša dolžina : 25 cm
 • Varstvena doba : 01.10 – 28.02
lipan
 • Najmanjša dolžina : 33 cm
 • Varstvena doba : 01.12 – 15.05
podust
 • Najmanjša dolžina : 35 cm
 • Varstvena doba : 01.03 – 31.05
klen
 • Najmanjša dolžina : 30 cm
 • Varstvena doba : 01.05 – 30.06
mrena
 • Najmanjša dolžina : 30 cm
 • Varstvena doba : 01.05 – 30.06
navadni ostriž
 • Najmanjša dolžina : –
 • Varstvena doba : 01.03 – 31.05
som
 • Najmanjša dolžina : 60 cm
 • Varstvena doba : 01.05 – 30.06