ZBILJSKO JEZERO

Po hidro centrali Mavčiče se tok Save ponovno nekoliko okrepi, vendar ga kmalu zaustavi drugo akumulacijsko jezero – Zbiljsko jezero. Jezero je še posebej v poletnih mesecih tudi lep turistični kraj, kjer je na levem bregu kamp Dragočajna, na desni pa Čolnarna Zbilje s spremljajočimi turističnimi objekti.

Revir je znan predvsem po lovu ščuk, saj so bili tu ujeti rekordni primerki. Ugodno na ščuko vpliva predvsem travinje v vodi, saj nudi dobre pogoje za drst. Prav tako pa boste v jezeru lahko lovili podusti in velike postrvi. Dolžina revirja je 7 km, površina 69 ha, vrsta vode je mešana salmonidno ciprinidna.

 

 • vijačenje
 • beličarjenje
 • krapolov
 • lov iz čolna

NAKUP DOVOLILNICE

RIBE V ZBILJSKEM JEZERU

Šarenka "oncorhynchus mykiss"
 • varstvena doba : 1.12 do 28.2
 • lovna mera : 25 cm
Ščuka "esox lucius"
 • varstvena doba : 1.2 do 30.4
 • lovna mera : 50 cm
Krap "cyprinus carpio"
 • varstvena doba : 1.6 do 30.6
 • lovna mera : 20 cm
Smuč "sander lucioperca"
 • varstvena doba : 1.3 do 31.5
 • lovna mera : 50 cm
Klen "squalius cephalus"
 • varstvena doba : 1.5 do 30.6
 • lovna mera : 30 cm
Podust "chondrostoma nasus"
 • varstvena doba : 1.3 do 31.5
 • lovna mera : 35 cm
Sulec "hucho hucho"
 • lovna doba 1.10 do 14.2
 • pravilnik o lovu sulca si lahko preberete tukaj
Linj "tinca tinca"
 • varstvena doba : 1.5 do 30.6
 • lovna mera : 30 cm
Rdečeoka "rutilus rutilus"
 • varstvena doba : 1.4 do 30.6
 • ni najmanjše lovne mere
Navadni ostriž "perca fluviatilis"
 • varstvena doba : 1.3 do 31.5
 • ni najmanjše lovne mere