PRAVILNIKI

Nov pravilnik R.D. Kranj je trenutno v pripravi.

"SPOŠTUJMO PRAVILA IN OHRANIMO RIBJE VRSTE"